تاریخ انتشار: 3 آبان 95 | بازدید: 898 مرتبه | دیدگاه: 0
اشتراک گزاری چاپ

با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

تغذيه شيرخوار در طول بيماريها و پس از آن

رهنمود:

در طول بيماريها دريافت مايعات شيرخوار را افزايش دهيد شامل دفعات بيشتر تغذيه با شيرمادر، ونيز كودك را به خوردن غذاهاي نرم ، متنوع، اشتها آور و مطلوب تشويق كنيد . پس از بيماريها، غذا را به دفعات بيشتر از معمول به شيرخوار بدهيد و او را براي خوردن بيشتر تشويق كنيد.•           منطق علمي:

در طول بيماريها اغلب نياز به مايعات بيشتر از معمول است. كودكان بيمار در اين ايام شيرمادر رابه ساير غذاها ترجيح مي دهند. بنابراين دفعات بيشتر تغذيه با شيرمادر در طول بيماريها توصيه مي شود. گرچه اشتهاي كودك كاهش مي يابد اما تداوم مصرف غذاهاي كمكي براي حفظ دريافت مواد مغذي و ارتقاء بهبودي شيرخوار توصيه مي شود. پس از بيماريها، كودك به دريافت بيشتر مواد مغذي بمنظور تامين مواد مغذي از دست رفته هنگام بيماري و تامين رشد جبراني نياز دارد. غذاي اضافي تا زماني كه شيرخوار وزن از دست رفته را بازيابد و به روند رشد طبيعي برگردد مورد نياز است.برگرفته : Guiding principles for complementary feeding

of the breastreeding child- WHO

وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي- معاونت سلامت

دفتر سلامت خانواده و جمعيت - اداره سلامت كودكان
تغذيه شيرخوار در طول بيماريها و پس از آن
برچسب ها:

مطالب مرتبط