تاریخ انتشار: 7 خرداد 96 | بازدید: 990 مرتبه | دیدگاه: 0
اشتراک گزاری چاپ

با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

چالش غذایی کودک

کودک با رسیدن به یک سالگی می تواند با برنامه غذایی خانواده همراه باشد . او می تواند در سه وعده غذایی و یک یا دو میان وعده خانواده را همراهی می نماید با این تفاوت که ظروف حجم وبافت غذاهایش با بقیه متفاوت است . طی روند کسب استقلال رفتار غذایی کودک تغییر می یابد اوهمانطور که مجذوب کارهایی که از آنها منع مشتاق میگردد فراتر از غذا خوردن .کودک فعالی همانند بالا و پائین پریدن ،صحبت کردن ، آواز خواندن و ... را ترجیح می دهد . اگر در طول اولین سالهای تولد وزن او سه برابر شده است درمدت مشخصی اشتهای کودک کاهش می یابد که دیر یا زود شما باید با صبر و شکیبایی با تغییرات اشتهایی او روبرو شوید .
کم شدن اشتهای کودک باعث نگرانی والدین می شود اما باید این مطلب را در نظر داشت که کاهش اشتهای کودک دارای دوجنبه می باشد .
• اول از همه بیانگر عدم نیاز بدن به مواد غذایی می باشد .
• دوم اینکه عدم غذا خوردن کودک درهنگام بی اشتهایی به او قدرت وتوانایی ارتباط بر قرار کردن وصحبت کردن را هنگام بیان گرسنگی می دهد .
سطح تشخیص غریزی اشتهای کودکان به مراتب قوی تر از بزرگسالان است به علاوه بطور طبیعی نیاز بدن کودکان با انتخاب مواد غذایی بر انرژی ترولی کم حجم در تعداد دفعات بیشتر تامین می شود . پس جایی برای نگرانی نمی ماند و نقش والدین در این میان همراهی کردن کودک در غذا خوردن . تهیه غذا باکیفیت خوب زمان معین و در جوی دلپذیر است .
• اگر کودک خردسالی دارید که از غذا خوردن امتناع می ورزد.
• به روندمیزان رشد او توجه کنید .
این مسئله در برهه زمانی که رشد کودک کاهش می یابد طبیعی است اما در صورتی که این رند بیش از حد طولانی تر شد حتما به پزشک مراجعه کنید.
• استقلال طلبی او در غذا خوردن را بپذیرید .
کودک غذایی را که امروز دوست دارد ممکن است فردا نیستند این روندی از کسب استقلال اوست پس استقلال او را بپذیرید . به این موارد توجه کنید که کلمات کلیدی تعدیه کودک به ترتیب تنوع ، کیفیت و مقدار هستند کودکان مجذوب رنگ وچینش غذا ها میشوند.
• همیشهبه میل او احترام بگذارید .
به عبارت دیگر هرگزاو رامجبور به غذا خوردن نکنید هر چه قدر شما نسبت به غذا خوردن او بیشترحساسیت و نگرانی و دقت به خرج دهید به همان اندازه از کودک (نه) می شنوید و رابطه کودک با غذا خوردن بد میشودو سپس تغذیه ابزاری برای کودک جهت جلب نمودن توجه شما میشود.
گاهی برای جلب محبت شما بی رویه غذا می خورد و یا اینکه اگر احساس فشار یا بی اعتبایی کنداز غذا خوردن ممانعت می کند . مراقب باشید تغذیه تبدیل به حربه ای جهت مراوده کودک با شما نشود.
• به جای مقدار به کیفیت غذاها توجه کنید .
از آنجایی که او با بی اشتهایی گذرا روبرو میگردد و کمتر غذا می خورد پس به مقدارو تنوع غذاهایی که به اومی دهید توجه کنید.
• میان وعده ها و فواصل آنها
بهترین زمان میان وعده برای کودکان دوساعت باقیمانده تا وعده غذایی کامل است تا جلوی اشتهای برای غذا گرفته نشود .سعی کنیدمیان وعده انتخابی شما از سبزیجات تازه و میوه هاو پنیر باشد در فاصله بین وعده های غذایی از دادن شیر و آبمیوه به اوخود داری نمائید .
• از دسر به عنوان تشویقبرای غذا خوردن کودک استفاده نکنید .
کودکان دسر را همانند یک پاداش بزرگو یک خوراکی راحت می دانند دسترنباید به عنوان جایزه برای کودکان درنظر گرفته شود بلکه بایدجزئی از برنامه غذایی آنها باشد بهترین نوع دسرهماندسر های خانگی هستند که در آنها از میوه های تازه ویا ماست استفاده شده است .
• کودکان از شما الگوبرداری می نمایند .


اگر غذایی را با لذت صرف کنیدو یا با صدای بلند از غذا تعریف کنید اوهم از شما تبعیت می کند . مطالبات نشان می دهندابراز شور و شوق عنصر کلیدی برای تقلید کودکان ازما محسوب میگردد در مورد غذاهای جدیدگاهی کودکان باید چندین بار صرف آن توسط بزرگترها را ببینند تا آنرا بپذیرید و بی بهانه آن را بخورند .
هر چند وقت یکبار غذایی را به کودکان بدهید که قبلا" از آن صرف نظر می کردند کودکان غذاها را با 5 حس اصلی شان می شناسند آنها به تنها با نگاه کردن بلکه با لمسغذا ویاحتی بوئیدن عطر آن را می شناسند پس به خرد سالان تا زمان معینی اجازه دهید تاغذاهای مختلف را با دست لمس کنند تا آن را بپذیرند و مشتاق صرف کردنآن شوند.


شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندر آستارا
رجایی پور: مسئول برنامه کودکان شهرستان آستارا ( واحد بهداشت خانواده – کودکان - مرداد 95)
منبع : ماهنامه آموزشی و اطلاع رسانی کودک اردیبهشت 95
چالش غذایی کودک
برچسب ها:

مطالب مرتبط