تاریخ انتشار: 7 فروردين 95 | بازدید: 1301 مرتبه | دیدگاه: 0
اشتراک گزاری چاپ

با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

واکسیناسیون زنان باردار و شیرده

•تجويز كليه واكسن هاي ويروسي زنده در دوران بارداري ممنوع است. ولي در
شرايط خاص و همه گيري ها طبق توصیه وزارت بهداشت اقدام می گردد. در
صورتي كه فوايد واكسن ويروسي زنده بر مضرات احتمالي آن ارجح باشد، طبق
نظر مرکز مدیریت بیماری های واگیر مي توان نسبت به ايمن سازي زنان باردار
با واكسن هاي ويروسي زنده اقدام نمود.
•به خانم هايي كه در فصل شيوع آنفلوانزا باردار هستند، توصيه مي شود
واكسن غير فعال آنفلوانزاي فصلي را دريافت نمايند.
•به علت خطر ابتلا به سرخجه در دوران بارداري و سندرم سرخجه مادرزادي،
توصيه مي شود در خانم هایی که قصد باردار شدن دارند و سابقه دریافت واکسن
سرخجه، MMR و یا MR را ذکر نمی کنند، عیار آنتی بادی ضد سرخجه
ارزیابی شود و در صورت پایین بودن، واکسن سرخجه تجویز شود. بعد از تزريق
واكسن، بايد تا حداقل كي ماه از بارداري اجتناب شود. تزريق نابجای اين
واكسن در دوران بارداري دليلي بر سقط درماني نیست.
•انجام تست بارداري قبل از تزريق واكسن هاي ويروسي زنده ضرورت ندارد.
•تجويز كليه واكسن ها اعم از زنده و غیر زنده، به كودكاني كه در تماس خانگي
با خانم هاي باردار هستند، بلامانع است.
•به منظور پيشگيري از ابتلا مادر و نوزاد به كزاز، علاوه بر رعايت شرايط زايمان
بهداشتي، واكسيناسيون زنان در سنين باروري و زنان باردار بايد طبق جدول
ايمن سازي زنان باردار  انجام گيرد.
•تجويز كليه واكسن هاي ويروسي زنده  بجز واكسن تب زرد  و واكسن هاي
غير فعال و غیر زنده به خانم ها در دوران شيردهي و هم چنين كودكاني كه از
شيرمادر تغذيه مي كنند، بلامانع است.
•از تزريق واكسن تب زرد به زنان شيرده بايد خودداري شود ولي در صورت لزوم
مسافرت خانم هاي شيرده به مناطقی که تب زرد در آنها بومي می باشد، تزريق
واكسن بلامانع است.

برگرفته از : برنامه و راهنمای ایمن سازی کشور

واکسیناسیون زنان باردار و شیرده

مطالب مرتبط