تاریخ انتشار: 3 خرداد 95 | بازدید: 875 مرتبه | دیدگاه: 0
اشتراک گزاری چاپ

با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

تکلم درکودکان یک و نیم تا دوساله

- در این سن گفتار کودک پیچیدگی بیشتری پیدا می کند.
- تعداد کلماتی در حدود 30 کلمه را می داند.
- شروع به پرسیدن سوالهای ساده مثل ”کجا رفت؟“ می کند.
- پاسخهای یک یا دو کلمه ای می دهد¬. از تر کیبات دو کلمه ای زیادی استفاده می کند.
- استفاده از کلمات منفی مثل ”نمی تونم“.
- کم کم آهنگ صحبت کردن را یاد می گیرد ومنتظر می شود که جاهایی که نوبت اوست حرف بزند¬.
- از زبان در موقعیت های گوناگون استفاده می کند¬: برای بدست آوردن چیزی یا برای حرف زدن در مورد چیزی یا برای برقراری ارتباط با دیگران.
- ممکن است گفتار او نامشخص باشد مثلا به جای ”هواپیما ”بگوید ”هماما“.
1- سعی کنید هنگامی که از غذاها، آدمها و اسباب بازی ها که موضوعات مورد علاقه کودکتان هستند صحبت می کنید، صفات را با اسمها همراه کنید مثل ”ماشین بزرگ ”،“عروسک قشنگ ”.
2- از قیدهایی مثل ”اینجا“ و ”کجا“ همراه با حرکات مناسب با آنها زیاد استفاده کنید.
3- همیشه نشان دهید که منظورتان از ”زیر“، ”رو“ و ”پشت“ کجا هستند.
4- هر کودکی زبان را با سرعت مخصوص به خود فرا می گیرد. او را با شخص دیگری مقایسه نکنید. روند یادگیری زبان گاهی متوقف و بعد دوباره از سر گرفته می شود.
5- زبان درک مطلب کودک با سرعت بیشتری نسبت به زبان بیان مطلب پیشرفت می کند¬. او بیش از آنچه که می تواند به زبان بیاورد¬، قادر به درک مطلب است و همین فاصله اغلب موجب خشم و عصبانیت شدید کودک می شود¬. کج خلقی و عصبانیت شدید کودکی که در صحبت کردن هنوز توانایی کافی کسب نکرده است عادی و طبیعی است¬.
6- کودکان با سرعت های متفاوت صحبت کردن را می¬آموزند. دراولین سال روز تولدش می تواند چند کلمه ای ادا کند الفاظی مانند ”دا“، ”با ”و“ ما ”. در طی دومین سال او به تدریج 50 کلمه یا بیشتر را بر زبان جاری می کند که بعضی از آنها را فقط خانواده درک می کنند¬. کودکانی که والدین آنها به طور مرتب با آنها صحبت می کنند در هنگام رسیدن به سنین پیش دبستانی از مهارت های زبانی بسیار قوی برخوردار هستند. بنابراین:
الف¬: در طول روز با کودکتان درباره کاری که انجام می دهید یا در مورد کاری که انجام می دهد حرف بزنید.
ب¬: هنگامی که کودک با اصواتی نامفهوم و گنگ حرف می زند، بهتر است واکنش نشان دهید، گویی بطور کامل حرف می زند¬. اگر می¬گوید“ قا ”ش
ما پاسخ دهید ”اوه، تو یک قاشق می خواهی؟ بیا ”
ج¬: هنگامی که کودک از یک کلمه استفاده می کند، کلمه ها را به جمله های کوتاه گسترش دهید¬.
د¬:¬کودکان در این سن¬، هنگامی که بتوانند چیزی را لمس یا مشاهده کنند بهتر می آموزند. حتی می توانید به تصاویر یک کتاب نگاه کنید و درباره آنچه او می بیند حرف بزنید¬.
ه¬: از جملات ساده برای حرف زدن استفاده کنید¬.
و¬: صداهای پس زمینه مثل صدای رادیو و تلویزیون را در حداقل نگه دارید¬. چرا که کودکان هنگام صحبت کردن یا شنیدن نمی¬توانند این صداها را در ذهن خود حذف کنند¬.
ز¬: برای حفظ توجه کودک، موضوع صحبت را در حد امکان تغییر دهید¬.
ک¬: از کودک خود سوال کنید ولی در صورت نشنیدن پاسخ¬، نگران نشوید¬. کمی تامل کنید¬، سپس در صورتی که کودک شروع به صحبت نمود کلمات را در اختیار او بگذارید¬.
ل¬: کودکان نو پا عاشـق بازگویی و تکرار هسـتند¬. بنابراین برای آنها اشـعار کودکانه و لالایی بخوانید و آن¬ها را تکرار کنید¬. گاهی می توانید درآخر هر بیت منتظر باشید ببینید کودک آخر بیت را تکرار می کند یا نه، در صورت عدم تمایل او¬، آخرین کلمه را شما بگوئید. کودک به تدریج این بازی را یاد می گیرد  ¬. 
برگرغته از  :  کتب روانشناسی کودک
تکلم درکودکان یک و نیم تا دوساله
برچسب ها:

مطالب مرتبط