×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 378
تاریخ انتشار: 13 دی 96 | بازدید: 2624 مرتبه | دیدگاه: 0
اشتراک گزاری چاپ

با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

محتواي جلسات آموزشي آمادگي براي زايمان :

جلسه اول (هفته 23-20)

مقدمه در مورد اهداف و اصول كلاسهاي آمادگي براي زايمان نحوه و تاريخ برگزاري كلاسمعارفه مادرانتغييرات آناتومي و فيزيولوژيسازگارشدن با تغييرات فيزيولوژيك دوران باردارياصلاح وضعيت در بارداري تمرينات اسكلتي و عضلاني تمرينات تنفسي و تن آرامي

جلسه دوم(هفته27-24) تغذيه دوران بارداري با تاكيد برچگونگي مصرف مواد غذايي و توضيح هرم غذايي اصلاح وضعيت بارداري تمرينات اسكلتي و عضلاني تمرينات تنفسي و تن آرامي

جلسه سوم(29-28)بهداشت روان نقش همسر تغييرات خلق و خو در بارداري و رشد و تكامل جنين نحوه ارتباط با جنين اصلاح وضعيت بارداري تمرينات اسكلتي و عضلاني تمرينات تنفسي و تن آرامي

جلسه چهارم (31-30) علايم هشدارتشخيص دردهاي طبيعي و غيرطبيعي دوران بارداري خونريزيلكه بيني سردردحركات جنينآبريزش و پارگي كيسه آبورم دست و پا اصلاح وضعيت بارداري تمرينات اسكلتي و عضلاني تمرينات تنفسي و تن آرامي

جلسه پنجم(33-32) برنامه ريزي براي زايمان .انتخاب نوع زايمان . انواع روشهاي بي دردي و كم دردي و فرآيند زايمان. انتخاب محل زايمان و وسايل لازم براي زايمان .بازديد از اتاق زايمان يك بيمارستان (در صورت امكان) اصلاح وضعيت در بارداري.تمرينات اسكلتي و عضلاني.تمرينات تنفسي و تن آرامي

جلسه ششم(35-34) آشنايي با فرآيند و علايم درد زايمان.آشنايي با مرحله اول و دوم و سوم زايمان و چگونگي خودمراقبتي در هريك از مراحل .نقش هورمونهاي بارداري در مراحل زايمان. سازگار شدن با درد زايمان. نمايش فيلم يا انيميشن زايمان. اصلاح وضعيت در بارداري.تمرينات اسكلتي و عضلاني . تمرينات تنفسي و تن آرامي

جلسه هفتم(36) بهداشت و مراقبت پس از زايمان .علايم هشدار پس از زايمان . اندوه و افسردگي پس از زايمان.آموزش شيردهي . ورزشهاي پس از زايمان. اصلاح وضعيت در بارداري.تمرينات اسكلتي و عضلاني . تمرينات تنفسي و تن آرامي

جلسه هشتم (37) بهداشت نوزاد با تاكيد بر خصوصيات عمومي نوزاد هنگام تولد و دوران نوزادي .مراقبت از نوزاد(نحوه حمام دادن.تعويض پوشك و...) آموزش شيردهي .علايم خطر براي نوزاد. نمايش فيلم شيردهي و مراقبت نوزاد. اصلاح وضعيت در بارداري.تمرينات اسكلتي و عضلاني . تمرينات تنفسي و تن آراميبرگرفته از: : كتاب راهنماي آمادگي براي زايمان ويژه ماما
محتواي جلسات آموزشي آمادگي براي زايمان :

مطالب مرتبط