تاریخ انتشار: 26 تیر 95 | بازدید: 1228 مرتبه | دیدگاه: 0
اشتراک گزاری چاپ

با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

باکتریمی( عفونت خون)

ورود باکتری به خون که در حالت طبیعی محیطی استریل و عاری از میکروب است باعث بروز این شرایط شده ومی تواند عواقب وخیمی داشته باشد .در صورت بروز باکتریمی بستری بیمار در بیمارستان الزامی است و درمانهای سریع و وسیع آنتی بیوتیکی نیاز دارد. بیماریهای غیر مهاجم پنوموکوکی همچون ذات الریه در صورت توسعه و ورود میکروب به خون میتواند موجب بروز باکتریمی شوند.

یکی از میکروبهای رایج برای ایجاد این بیماری ،باکتری پنوموکوک است که به علت مقاومت های آنتی بیوتیکی گاه روند درمانی طولانی و سخت خواهد بود. برای پیشگیری از این بیماری با علت پنوموکوک یک راه حل ساده وجود دارد و آن استفاده از واکسن است. جهت اطلاعات بیشتر از پزشک کودک خود در مورد واکسن پنوموکوک کونژوگه سوال بفرمائید و یا از مسیرهای ارتباطی زیر استفاده نمائید:   www.prevenar.ir


Instagram:prevenar.iran
منبع : www.cdc.gov     اداره مبارزه با بیماریها- ایالات متحده امریکا
باکتریمی( عفونت خون)
برچسب ها:

مطالب مرتبط