تاریخ انتشار: 17 بهمن 95 | بازدید: 1366 مرتبه | دیدگاه: 0
اشتراک گزاری چاپ

با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

کوروناویروس

كوروناويروس ها خانواده اي از ويروس ها هستند كه مي توانند طيف وسيعي از بيماري ها را از سرماخوردگي تا نشانگان حادشدید تنفسی را ايجاد نمايند.
كوروناويروس ها كه عمدتاً در حيوانات (و در معدودي از موارد نيز در انسان) مي توانند ايجاد بيماري نمايند امكان جهش و كسب توانايي هاي جديد دارند و در حيوانات باعث بروز طيف وسيعي از علائم مي گردند.
تا كنون 6 گونه كوروناويروس شناخته شده اند كه امكان بيماريزايي در انسان دارند.
از اين ميان 4 گونه ويروس بيماري خفيف ايجاد كرده و 2 گونه ويروس (MERS وSARS )توانايي ايجاد بيماري هاي شديدتر دارند. حدود 15 درصد از موارد سرماخوردگي ها توسط كوروناويروس ها ايجاد مي شود.

تفاوت گوروناویروس مرس باسایرکوروناویروس ها ازنظرشدت علائم
کورونا ویروس مرس برخلاف سايركوروناويروسها كه بيشتربه سلولهاي بافت تنفسي انسان علاقه دارند وكمترمشاهده شده كه سلولهاي ديگرراآلوده نمايند،ميتواندباعثآلودگي بافت هاي مختلف بدن شودوبافت تنفسي،كبد،كليه ها، روده وهمچنين ماكروفاژهاراآلوده نمايدودقيقاًبه همين دليل است كه بيماران مبتلاگاهي دچارنارسايي چند ارگان شده وفوت مي كنند.

تعريف موارد بيماري:
تعريف مورد مشكوك به كورونا ويروس:
فرد "تبدار"داراي شواهد عفونت ريه يا سندرم دشواري تنفسي حاد است که نيا ز به بستري در بيمارستان دارد.
منظور ازشواهد همان شواهد راديولوژيک وبالینی (الگوي تنفس، مشاهده و سمع ريه، غلظت اكسيژن خون، علائم حياتي) دال بر سندرم دشواري تنفسي حاديا پنوموني مي باشد.
بعلاوه حداقل داراي يكي از شروط ذيل نيز باشد:
١ -سابقه سفر:
سفر به كشورهاي واقع در شبه جزيره عربستان آن كه در حال حاضر ويروس کورونا در آنجا در حال گردش است .در حال حاضر شامل عر بستان سعودي، امارات متحده عربي، اردن، عمان، قطر، يمن وكويت مي شود.
2- تماس نزديك با مسافر علامتدار
مسافري كه در عرض 14 روز بعد از بازگشت خود مبتلا به حداقل يكي از علائم حاد تنفسي (با هر درجه اي از شدت بيماري) ، تب يا اسهال بدون توجه به نتايج آزمايشگاهي شده باشد.
3- عضو يك خوشه بيماري تنفسي حاد شديد(SARI)كه نياز به بستري داشته اند و علت بيماري آن خوشه از بيماران (علي رغم بررسي هاي گوناگون بر روي عوامل بيماريزاي شايع محتمل) نامعلوم باقي مانده است.
4-پرسنل تماس يافته و علامتدار شديد:
كادر درماني يا هر يك از پرسنل بيمارستاني كه در دوره بستري يك بيمار كوروناويروس قطعي در يك بخش يا آي سي يو، در آن بخش شاغل بوده و در عرض 14 روز بعد از حضور در آن واحد درماني، دچار بيماري تنفسي شديد گردد.

راه هاي انتقال:
بیماری کوروناویروس از طريق يكي از روشهاي زير منتقل مي گردد:
 تماس مستقيم با فرد بيمار (تماس با ترشحات الوده بيمارو راه تنفسي)
 تماس غير مستقيم با اشيائي كه با ترشحات تنفسي و يا ترشحات بدن بيمارمبتلا به کوروناویروس آلوده شده باشند.
 تماس مستقيم با شتر يا ترشحات آلوده بدن شتر، يا تماس غيرمستقيم با محيط الوده يا محصولات لبني غيرپاستوريزه و فرآورده هاي آلوده دامي (ادرار، ترشحات بيني شتر، بزاق و خون شتر آلوده فرض مي شوند)
نوشيدني ها و مواد غذايي غيرمطمئن در عربستان نيز در حال حاضر به عنوان "منبع احتمالي" مطرح گرديده است و توصيه شده است كه از خريد و مصرف اين مواد خودداري شود.
مطالعات بر روي ساير حيوانات ادامه دارد ولي هنوز هيچ حيواني به اندازه شتر از نظر انتقال ويروس اين بيماري به انسان مظنون نبوده است.


منابع :
1-راهنمای مراقبت وکنترل بیماری آنفلوانزا
(آنفلوانزای فصلی،آنفلوانزای پرندگان،آنفلوانزای پاندمیک)
مرکزمدیریت بیماریهای واگیر1388
2-نوپدیدی وبازپدیدی بیماریها
نوپدیدی وجهانگیری آنفلوانزای نوع A(H1N1) 2009
دکترحسین حاتمی1388جلد چهارم
3-راهنماي مراقبت بيماري تنفسي ناشي
ازكوروناويروسMERSمرکزمدیریت بیماریهای واگیر خرداد1393
کوروناویروس

مطالب مرتبط