تاریخ انتشار: 26 ارديبهشت 96 | بازدید: 1632 مرتبه | دیدگاه: 0
اشتراک گزاری چاپ

با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

شير دهي در مادران شاغل

به منظور حمايت از مادران شاغل در دوران شير دهي قانون مرخصي زايمان به مدت چهار ماه براي زايمان هاي يك قو ، پنج ماه براي دو قلو ، و يك سال براي زايمان هاي سه قلو و بيشتر ، همچنين قانون يك ساعت مرخصي براي شير دهي در طي ساعتت كار تا 20 ماهگي كودك، توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است. لذا كليه خانمها ي شاغل ميتوانند طي مرخصي زايمان ، نوزاد را با شير خود تغذيه نمايند . بعد از برگشت به كار لازم است مادر ضمن استفاد ه از مرخصي ساعتي براي شير دهي، دفعات تغذيه نوزاد در عصر و شب را افزايش دهد. ضمناً ميتواند شير خود را دوشيده و براي تغذيه شير خوار ذخيره كند. اطرافيان ميتوانند اين شير را با فنجان يا قاشق و ليوان به شير خوار بدهند.


برگرفته از :
من و كودك من ، دكتر جواد فيض، چاپ پانزدهم سال 1380 جزوات اداره سلامت كودكان
شير دهي در مادران شاغل
برچسب ها:

مطالب مرتبط